Общи условия

Общи условия за резервиране в хотел Кристал

Общи условия за резервиране в хотел Кристал Избирайки резервация с начин на плащане през Интернет с Visa / MasterCard и друг тип поддържана карта,

Вие се съгласявате със следното:

Резервационната система на хотел “Кристал” – Смолян (ще бъде наричан просто “хотела”) предлага реално налични стаи с възможност за резервиране веднага при плащане с банкова карта. Поддържаните видове карти са Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron и Борика. Всяка резервация платена с банкова карта през Интернет е автоматично потвърдена и престоят Ви в хотела е гарантиран. Все пак, макар и вероятността за това да е много малка, ако точно в периода между избора на стая и извършването на плащането друг(и) клиент(и) резервират чрез плащане през Интернет последните налични стаи, платената сума ще Ви бъде възстановена.

В типичния случай, когато заявените стаи са налични, ако по зависеща от Вас причина не сте в състояние да извършите настаняването си в хотела, ще Ви бъде възстановена разликата между цената на цялата резервация (с включени допълнителни услуги) и цената на първата нощувка за избраната(ите) стая(и).

Отменяне на резервацията

Всяка отмяна трябва да бъдат направени в писмена форма. При отменяне се прилагат следните неустойки:

До 10 дни преди пристигане – не се дължи неустойка От 2 до 10 дни преди пристигане – ще се задържат сумата в размер на цената на една нощувка При непристигане или отказ от резервация – ще се задържат 100% от по направения депозит .

В периодите на национални празници и събития с национален характер, може да отмените резервация до 14 дни преди датата на пристигане и предплатения депозит ще Ви се възстанови на 100 %.

При отказ от резервация в срок по-кратък от 14 дни предплатения депозит ще бъде задържан на 100 %.

Отменяне на резервацията от собственика на хотела

Собственика си запазва правото да анулира Вашата почивка в резултат на необичайни и непредвидими обстоятелства извън неговия контрол, които включват, непреодолима сила, война или заплаха от война, бунтове, граждански вълнения, терористични дейности, промишлени спорове, актове на правителството, природни или ядрени бедствия, неблагоприятни метеорологични условия, пожар, или други подобни събития.

Възстановяване на платени суми

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването става чрез нареждане на обратна операция по картата, която се извършва в срок от 5 дни работни дни от възникване на причината за възстановяване на сумата.

Промени по вече направени резервации

В случай, че желаете да промените датите на престоя си по вече платена резервация, трябва да се свържете с хотела чрез посочените в страница “Контакти” телефони. Промяната на дати е възможна само след потвърждение от страна на хотела.

Валута при плащане с банкова карта

Плащането ще бъде извършено в български левове (BGN). Българският лев е с постоянно фиксиран курс към Еврото, който е 1,00 € = 1,95583 лв. Курсът спрямо останалите валути се основава на курса на БНБ за най-много един работен ден назад, който от своя страна е основан на курса на ЕЦБ.

Възможно е, в зависимост от валутата и банката издател на картата Ви, да има няколко цента разлика между сумата на транзакцията във Вашето извлечение и изобразената сума в потвърждението, в случай, че сте избрали €, $ или £ за валута при правене на резервацията.

Информация за търговеца

Хотел “Кристал” е собственост на Славица ООД, ЕИК: 120558992 и всички онлайн плащания в сайта се извършват към Славица ООД чрез виртуален POS терминал.

Адресът по регистрация на търговеца е: гр. Смолян, ул. „Алеко КОнстантинов“ Телефони за връзка: +359 889609500

Политика за защита на личните данни

Този сайт е възможно да използва бисквитки (cookies). Не съхраняваме лични данни в използваните бисквитки и не използваме дългосрочни бисквитки с цел да Ви идентифицираме след края на текущата Ви сесия.

При правене на резервация, данните за Вас, които се записват в базата данни на резервационната система на Сайта са:

  • име и фамилия, които посочите;
  • телефон за връзка, който посочите;
  • имейл, който посочите. Всички потвърждения и ваучери се изпращат на посочения имейл адрес, така че е изключително важно той да е валиден;
  • имена на гостите, които посочите;
  • Вашият IP адрес.

Получаваните данни се използват единствено за целите на осигуряване на исканото от Вас настаняване и за вътрешни маркетингови анализи. Вашите данни няма да бъдат продавани, споделяни и/или предоставяне на трети страни по никакъв начин и по никакъв повод, с изключение на предвидените в закона случаи.